Цени за месечна чланирина

Цена за еден тренинг
200 ден

Месечна чланарина за 2 пати неделно
1000 ден

Месечна чланарина за 3 пати неделно
1200 ден

Месечна чланарина за секој ден
1500 ден

Контакт
075/ 213 - 744